Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới của thành phố, kể từ 12h ngày 25/5. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có công […]